Skip to the content

“14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020.

INFO – MEĐUNARODNI KONGRES O KAMENU   “14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020. Rok za sažetke 1.7.2019. Više informacija na stranici htt ...

ReSyLAB i GEO-EXPO 2019 Sarajevo

4. regionalni simpozijum o klizištima za jadransko-balkansku regiju (ReSyLAB) i 9. naučno-stručni skup GEO-EXPO 2019 održati će se u Hotelu Holiday u Sarajevu, 23. - 25. oktobra/listopada 2019. godine ...

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “RAZVOJ I MODERNIZACIJA PROIZVODNJE”

12. Međunarodna konferencija “Razvoj i Modernizacija Proizvodnje” RIM 2019 će biti održana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina od 18. do 20. septembra 2019. Godine. Konferencija će promovirati i unapređiv ...

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).