Skip to the content

Oblast: Građevinarstvo

Oblast: Građevinarstvo

Spisak obaveznih i izbornih predmeta za oblast Građevinarstvo:

Broj: Obavezni predmeti:
1. Metodologija naučnog istraživanja
2. Savremene metode matematičkog modeliranja u inženjerstvu
3. Metod konačnih elemenata
4. Posebna poglavlja u stabilnosti i dinamici konstrukcija

 

Smjer: Geotehnika
Broj: Izborni predmeti:
1. Mehaničko ponašanje tla
2. Stijensko inženjerstvo
3. Predmeti sa drugih usmjerenja

 

Smjer: Građevinski materijali
Broj: Izborni predmeti:
1. Kompozitni građevinski materijali
2. Optimalizacija materijala u oblasti energetske efikasnosti
3. Predmeti sa drugih usmjerenja

 

Smjer: Hidrotehnika
Broj: Izborni predmeti:
1. Upravljanje vodama
2. Savremene metode upravljanja vodovodnim sistemima
3. Predmeti sa drugih usmjerenja

 

Smjer: Inženjerske konstrukcije
Broj: Izborni predmeti:
1. Savremene metode proračuna AB konstrukcija
2. Sigurnost konstrukcija na ekstremna dejstva
3. Savremeni pristup trajnosti konstrukcija
4. Odabrana poglavlja drvenih i metalnih konstrukcija

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).