Skip to the content

Kontakti

Doktorski studij

"Politehnika"

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sjeverni logor b.b.
88104 Mostar

Email:
politehnika[@]unmo[.]ba

Sekretar Vijeća

Ejla Jahić, dipl. iur.
Telefon: 036-281-272

Referent za studentska pitanja

Sibila Badžak
Telefon: 036-514-850

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).