Skip to the content

Informatika

Spisak obaveznih i izbornih predmeta za oblast Informatika:

Broj: Obavezni predmeti:
1. Metodologija naučnog istraživanja
2. Savremene metode matematičkog modeliranja u inženjerstvu
3. Teorija i metodologija kompjuterskih nauka
4. Napredne teme sigurnosti IS

 

Broj: Izborni predmeti:
1. Kompjuterski sistemi i arhitektura
2. Socijalni kompjuting i mašinsko učenje
3. Inteligentni sistemi i mašinsko učenje
4. Napredne teme programskih jezika i kompajlera
5. Interakcija čovjek-računar i kompjuterska grafika

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).