Skip to the content

Mašinstvo

Spisak obaveznih i izbornih predmeta za oblast Informatika:

Broj: Obavezni predmeti:
1. Metodologija naučnog istraživanja
2. Savremene metode matematičkog modeliranja u inženjerstvu
3. Eksperimentalne metode
4. Brza izrada prototipa

 

Smjer: Zavarivanje
Broj: Izborni predmeti:
1. Novi postupci spajanja
2. Odabrana poglavlja iz zavarivanja
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: Obrada deformisanjem
Broj: Izborni predmeti:
1. Deformabilnost materijala
2. Izabrana poglavlja teorije plastičnosti
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: Obrada rezanjem
Broj: Izborni predmeti:
1. Odabrana poglavlja tehnologija rezanja
2. Savremene tehnologije rezanja
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: Konstrukcije
Broj: Izborni predmeti:
1. Integritet i vijek konstrukcije
2. Biomehanika
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: CIM
Broj: Izborni predmeti:
1. Kompjuterom integrisanja proizvodnja
2. Umjetne neuronske mreže
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: Upravljanje sistemom organizacije
Broj: Izborni predmeti:
1. Upravljanje projektima
2. Integrisani sistem upravljanja
3. Inženjersko modeliranje

 

Smjer: Energetika
Broj: Izborni predmeti:
1. Moduli: vjetar, sunce, male hidroelektrane

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).