Skip to the content

Poziv za učešće na info dan: Horizon 2020 za Informacijsko komunikacijske tehnologije

Ministarstvo civilnih poslova u saradnji sa Intera tehnološki park u Mostaru, te NCP sistemom BiH organizuju info dan na temu: Horizon 2020 za Informacijsko komunikacijske tehnologije i mala i srednja preduzeća.

Info dan će biti održan 14.06.2017. godine u Intera tehnološki park u Mostaru, prema dnevnom redu koji se nalazi u nastavku.

Cilj događaja je predstavljanje informacija o načinu apliciranja za EU program HORIZON 2020, te priprema učesnika za pripremu prijedloga projekta. Više detalja o temama koje će biti prezentirane nalazi se u dnevnom redu.

Pozivamo zainteresirane za učešće na informativnom danu da izvrše on-line registraciju koja se nalazi na ovom linku, najkasnije do 13.06.2017. godine do 13:00 sati.

Učesnici ne plaćaju kotizaciju, broj mjesta je ograničen.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na: salko@unmo.ba

Poziv za sudjelovanje na info dan: "Horizon 2020 za Informacijsko komunikacijske tehnologije i mala i srednja preduzeća" - Mostar

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).