Skip to the content

Call for papers 6th International Conference NT-2020

6th International Conference NT-2020

"New Technologies, Development and Application"

Sarajevo, 25th- 27th, June 2020
ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).