Skip to the content

12. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “RAZVOJ I MODERNIZACIJA PROIZVODNJE”

12. Međunarodna konferencija “Razvoj i Modernizacija Proizvodnje” RIM 2019 će biti održana u Sarajevu, Bosna i Hercegovina od 18. do 20. septembra 2019. Godine.
 
Konferencija će promovirati i unapređivati znanja kroz nekoliko oblasti:
 

 • Istraživanja i razvoj proizvodnih sistema i tehnologija u mašinskom inženjerstvu
 • Istraživanja i razvoj drvno - industrijske proizvodnje
 • Tehnologije i tehnike u elektrotehnici, elektronici, računarstvu i informatici
 • Razvoj proizvodnje u građevinarstvu
 • Moderne tehnike i tehnologije u tekstilnoj i odjevnoj industriji
 • Visoke tehnologije šire primjene
 • Pravni i ekonomski okvir postizanja evropskih standarda
 • Održivi razvoj, zaštita životne sredine i sistemi kvaliteta

 
 
Glavni cilj konferencije je okupiti istraživače, znanstvenike i stručnjake sa univerziteta, kompanija i državnih institucija kako bi im pružili jedinstvenu platformu za razmjenu ideja, kao i najnovija dostignuća iz tematskih prodručja konferencije.
 
Program konferencije uključuje pozvane predavače, postere i prezentacije radova, te okrugle stolove za diskusije.
 
Za više informacija o konferenciji, načinu pisanja rada i pravilima, posjetite našu web stranicu http://rim.tfb.ba.
 


Važni datumi

 • Prijava rada sa sažetkom: 17. maj 2019.
 • Dostavljanje gotovog rada: 05. juli 2019
 • Uplata kotizacije: 31. juli 2019.
 • Finalni program konferencije: 31. avgust 2019
 • Održavanje konferencije: 18-20. septembra, 2019.

Naučni odbor konferencije

Tematska područja

Instrukcije i šablon za pisanje rada i sažetka

Na ovom linku možete preuzeti word template za pisanje rada

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).