Skip to the content

“14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020.

INFO – MEĐUNARODNI KONGRES O KAMENU

 

“14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020.

Rok za sažetke 1.7.2019.

Više informacija na stranici http://stone2020.uni-goettingen.de/

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).