Skip to the content

PUT I ŽIVOTNA SREDINA / 23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija

PUT I ŽIVOTNA SREDINA / 23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija // KOTIZACIJA SA POPUSTOM DO 30. SEPTEMBRA !

Skup "Put i životna sredina" u Vrnjačkoj Banji se održava od 23. do 25. oktobra. Kotizacije za uplate do 30. septembra 2019. po povlašćenoj ceni od 12.000 dinara !

 

Poštovane kolege i prijatelji,

takođe koristimo priliku da vas podsetimo da će Hotel "Fontana" u kome se skup održava ima specijalne niže cene za učesnike a prilikom rezervacije, molimo vas da OBAVEZNO koristite formular sa sajta skupa:
http://www.putizivotnasredina.rs/hotel/Hotel-Fontana-registration-form.pdf

Hotel FONTANA je kompletno renoviran 2018. godine i kategorisan je sa četiri zvezdice. Hotel raspolaže sa 212 smeštajnih jedinica. Parking je obezbeđen za učesnike skupa - goste hotela..

CENA PUNOG PANSIONA (nije uključeno u kotizaciju)
dvokrevetna soba ... 4.300 din* / po osobi
jednokrevetna soba ... 5.800 din* / po osobi

(doplata za boravišnu taksu i osiguranje: 130 dinara po osobi dnevno)

* U cenu je uključeno korišćenje Wellness&Spa sadržaja u trajanju od 3 sata dnevno. Neophodna je prethodna rezervacija na recepciji hotela.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ:

1. РЕГУЛАТИВА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
- Национално законодавство, правилници и стандарди ЕУ и међународне финансијске институције, карбонски кредити, међународна сарадња

2. УТИЦАЈИ ПУТА И САОБРАЋАЈА НА ОКРУЖЕЊЕ
- Показатељи, моделовање, праћење стања, проучавање утицаја, мере заштите, ублажавања утицаја и компензације, специфичности утицаја у градским условима

3. УТИЦАЈИ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА И ДРУГИХ ФАКТОРА НА САОБРАЋАЈ И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
- Утицај временских и климатских екстрема (поплаве, снежни наноси, временске непогоде), клизишта, примена одрживих (environmental friendly) мера заштите путева, процене ризика од климатских промена, прилагођавање на климатске промене.

4. УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА У ПУТНОЈ ПРИВРЕДИ
- Планирање и заузимање простора, управљање отпадом, рециклажа, животни циклус материјала и конструкција, иновације у циљу уштеде ресурса, енергетска ефикасност, приступачност атрактивним садржајима (туризам)

ТЕMATSKE OBLASTI:

1. REGULATIVA I MEĐUNARODNA SARADNJA
- Nacionalno zakonodavstvo, pravilnici i standardi EU i međunarodne finansijske institucije, karbonski krediti, međunarodna saradnja


2. UTICAJI PUTA I SAOBRAĆAJA NA OKRUŽENJE
- Pokazatelji, modelovanje, praćenje stanja, proučavanje uticaja, mere zaštite, ublažavanja uticaja i kompenzacije, specifičnosti uticaja u gradskim uslovima


3. UTICAJI KLIMATSKIH PROMENA I DRUGIH FAKTORA NA SAOBRAĆAJ I PUTNU INFRASTRUKTURU
- Uticaj vremenskih i klimatskih ekstrema (poplave, snežni nanosi, vremenske nepogode), klizišta, primena održivih (environmental friendly) mera zaštite puteva, procene rizika od klimatskih promena, prilagođavanje na klimatske promene


4. UPRAVLJANJE RESURSIMA U PUTNOJ PRIVREDI
- Planiranje i zauzimanje prostora, upravljanje otpadom, reciklaža, životni ciklus materijala i konstrukcija, inovacije u cilju uštede resursa, energetska efikasnost, pristupačnost atraktivnim sadržajima (turizam)

Ujedno pozivamo sponzore da podrže 6. naučno-stručni skup "PUT I ŽIVOTNA SREDINA" i promovišu svoje firme na ovom skupu koji će okupiti stručnjake iz više naučnih disciplina.

Sve potrebne informacije o skupu možete naći na internet prezentaciji: www.putizivotnasredina.rs.

*

KONTAKT:
Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”,
Bulevar Peka Dapčevića 45, 11000 Beograd, Srbija
Кontakt osoba: Vesna Mitreski
Тel/fax: +381 11 2493 134, Email: sdp.viavita@gmail.com

Коngresna agencija:
Оmnibus, Tel: +381 63 250 669, +381 11 451 4662
Кontakt osoba: Dejan Vlaškalić
Email: office@putizivotnasredina.rs, dejan@omnibus.rs

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).