Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kadnidata mr. sc. Adisa Bubala

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. sc. Adis Bubalo javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Modeliranje vodostana u svrhu poboljšanja performansi hidroelektrane“. Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u srijedu, 22.7.2020. godine u 11:00 sati, u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Link za odbranu doktorske disertacije: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWE5OGRjYWYtYzNlYy00YWM0LTgxNWMtNGE2NDgzNTBjZTkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271de8489-e00a-4976-bcb0-07656570fbda%22%2c%22Oid%22%3a%228938cf04-9198-4383-b4b2-df057c3706c5%22%7d

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).