Skip to the content

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" Mr. Marka Ćećeza

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

  1. Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i
  2. radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ Marka Ćećeza

II - Naziv doktorske disertacije:

Malteri i betoni sa dodatkom materijala iz industrijskog otpada

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

  1. sc. Fuad Ćatović, profesor emeritus, izbor u zvanje redovnog profesora na predmet „Novi materijali“ na Tehničkom  fakultetu Univerziteta u Bihaću - predsjednik Komisije;
  2. sc. Merima Šahinagić-Isović, vanredni profesor za Područje: Tehničke nauke, polje: Građevinarstvo, grana: Nosive konstrukcije na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - član Komisije;
  3. sc. Vlaho Akmadžić, vanredni profesor za područje -„Tehničkih nauka“, polje -„Građevinarstvo“, grana - „Nosive konstrukcije“ na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru - član Komisije.

 

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.

 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).