Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije Ernad Bešlagić

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. sc. Ernad Bešlagić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza faktora blokade u zračnom tunelu prilikom ispitivanja Darrieusovih vjetroturbina“. Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u ponedeljak, 19. 07. 2021. godine u 12:00 sati, u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).