Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije kadnidata mr. sc. Šehzudina Dervišića

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“

OBJAVLJUJE

Da će kandidat mr. sc. Šehzudin Dervišić javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj povišenih radnih temperatura na mehanička i duktilna svojstva izotermalno poboljšanog nodularnog liva“. Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u ponedeljak, 12. 04. 2021. godine u 13:00 sati, u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).