Skip to the content

Obavijest o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije i radne verzije doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" mr. sc. Ernada Bešlagića

I - Na osnovu člana 38. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru stavlja na uvid javnosti

a) Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, i

b) radnu verziju doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ Mr. sc. Ernada Bešlagića

II - Naziv doktorske disertacije:

„Analiza faktora blokade u zračnom tunelu prilikom ispitivanja Darrieusovih vjetroturbina“

III - Sastav Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije:

1. Dr. sc. Safet Isić, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje – Interdisciplinarne tehničke nauke, grana – Tehnička mehanika na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, predsjednik Komisije;

2. Dr. sc. Samir Lemeš, vanredni profesor za užu naučna oblast Mjerenja u mašinstvu na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor, član Komisije;

3. Dr. sc. Fuad Hadžikadunić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Mašinske konstrukcije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, mentor, član Komisije;

4. Dr. sc. Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor za uže naučne oblasti „Mjerenja u mašinstvu“ i „Mehanika, Statika, Otpornost materijala i Dinamika“ i predmet „Proračun i oblikovanje konstrukcija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, član Komisije;

5. Dr. sc. Edin Berberović, vanredni profesor za užu naučna oblast Hidromehanika i hidrotehnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, član Komisije;

6. Dr. sc. Hazim Bašić, redovni profesor za užu naučnu oblast „Mašinski proizvodni inžinjering“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, rezervni član Komisije.

 

IV – Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti

Rok za dostavljanje primjedbi i ostvarenje uvida javnosti jeste 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Univerziteta i doktorskog studija „Politehnika“.

V – Mjesto i vrijeme za pregled disertacije

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sjeverni logor b.b., zgrada Rektorata, kancelarija sekretara doktorskog studija „Politehnika“ (A008), svakim danom od 07:30-15:00 sati.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).