Skip to the content

Javna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Farisa Trešnje

U skladu sa članom 26. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, zakazuje se javna odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija „Politehnika“ mr. Farisa Trešnje.

Kandidat doktorskog studija „Politehnika“ mr. Faris Trešnjo prezentirat će projekt doktorske disertacije, pod naslovom: „Analiza nosivosti zidanih munara pri seizmičkom djelovanju”, dana 17. 05. 2022. godine (utorak), sa početkom u 12:00 sati, u Sali za sastanke na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).