Skip to the content

Javna odbrana projekta disertacije kandidatkinje mr. Amne Bajtarević-Jeleč

Kandidatkinja doktorskog studija „Politehnika“ mr. Amna Bajtarević-Jeleč prezentovat će projekt doktorske disertacije pod naslovom "Prilog procjeni integriteta zavarenih konstruktivnih elemenata primjenom CAE tehnologija i eksperimentalnih ispitivanja" dana 27. februara 2024. godine (utorak) s početkom u 11 sati u sali za sastanke na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Javna odbrana projekta doktorske disertacije prezentovat će se pred Komisijom za odbranu projekta doktorske disertacije, u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Mersida Manjgo, redovni profesor za područje – Tehničke nauke, polje: Mašinstvo, grana: Mašinske konstrukcije, na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru – predsjednik Komisije;

2. Dr. sc. Nedeljko Vukojević, redovni profesor za užu naučnu oblast Mašinski elementi i konstrukcije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici - član Komisije

3. Dr. sc. Fuad Hadžikadunić, redovni profesor za naučnu oblast Mašinske konstrukcije na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici - član Komisije

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).