Skip to the content

12th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION - QUALITY 2021

QUALITY 2021

Organizacioni odbor poziva sve zainteresovane autore i učesnike da abstrakte radova (najviše do 100 iječi) pošalju najkasnije do 28.02.2021. godine. SluŽbeni jezici Konferencije su engleski, bosanski, srpski i hrvatski.

On line prijava na quality.unze.ba

TEMATIKA SKUPA
Naučno stručni skup će raditi na slijedeći način: plenarna sjednica (uvodni i pozivni radovi za globalne teme) i simpozij (radovi po temama skupa), sa posebnim akcentom na COVID 19. Obavještavaju se svi potencijalni autori da mogu pripremiti radove iz slijedećih tematskih oblasti:

1. KVALITET U PRIVREDI
Upravljanje kvalitetom (koncept, principi, alati I filozofija); Mjerenje karakteristika kvaliteta sistema i procesa; Metrologija; Kvalitet proizvoda i procesa; Kvalitet u održavanju; Upravljanje lancem snabdijevanja; Kvalitet i zaštita okoline; Inženjering kvaliteta; Ekonomika kvaliteta; Upravljanje rizicima; Industrija 4.0; Troškovi kvaliteta i upravljanje troškovima kvaliteta. Poslovna izvrsnost

2. KVALITET U OBRAZOVANJU I NAUCI
Pedagoški standardi i norme; Metode i postupci provjere i praćenja znanja studenata (učenika); Metode i postupci ocjenjivanja kvaliteta nastavnog osoblja; Samoevaluacija institucija u obrazovanju; Bolonjski proces; Akreditacija i certifikacija nastavnih programa i institucija; Zakonska regulativa u području obrazovanja;Akreditacija u visokom obrazovanju

3. KVALITET U JAVNOM SEKTORU
Kvalitet u javnoj upravi; Kvalitet u zdravstvu; Kvalitet u komunalnim preduzećim ; Kvalitet u poljoprivredi; Kvalitet u a proizvodnji hrane; Saobraćaj i kvalitet, Aspekti kvaliteta u procesu pridruživanja BiH EU; Kvalitet u politici; Kvalitet u medijima; Kvalitet u turizmu

4. STANDARDI I SISTEMI UPRAVLJANJA
Međunarodni standardi ISO 9000 - Sistemi upravljanja kvalitetom, Međunarodni standardi ISO 14000 - Sistemi okolinskog upravljanja; Međunarodni standardi - Obezbjeđenje ISO 45000 zdravlja i sigurnosti; HACCP, ISO 16949, ISO 22000 Upravljanje sigurnošću hrane, ISO 27000-Zaštita informacija, ISO 26000- društvena odgovornost, ISO 50000 -Upravljanje energijom; Stanje i trendovi u razvoju standarda. Informacioni sistemi kvaliteta; Međunarodne nagrade kvaliteta; Standardizacija; ADržavni program kvaliteta; Modeli TQM-a i njegova evolucija;

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).