Skip to the content

Vijesti

PUT I ŽIVOTNA SREDINA / 23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija

PUT I ŽIVOTNA SREDINA / 23 - 25. oktobar 2019. / Vrnjačka Banja, Srbija // KOTIZACIJA SA POPUSTOM DO 30. SEPTEMBRA ! Skup "Put i životna sredina" u Vrnjačkoj Banji se održava od 23. do 25 ...

XIV naučno-stručni skup "Upravljanje i obnova mostova"

XIV naučno-stručni skup "Upravljanje i obnova mostova" - UDRUŽENJE/časopis "Izgradnja" ...

Javni konkurs za upis druge generacije polaznika na Doktorski studij Politehnika

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju  u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i ...

Call for papers 6th International Conference NT-2020

6th International Conference NT-2020 "New Technologies, Development and Application" Sarajevo, 25th- 27th, June 2020 ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ...

18th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers

18th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE 2019) 2-5 October 2019, Ohrid, Republic of North Macedonia 18th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE 2019) will be hel ...

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata mr. Ernada Bešlagića

Odbrana projekta doktorske disertacije kandidata doktorskog studija "Politehnika" mr. Ernada Bešlagića, pod radnim naslovom: " Analiza polja brzina unutar zračnog tunela za ispitivanje rotora vertikalne vjetroturbine", održaće se dana 08.07.2019. god ...

Computer Algebra Systems in Teaching and Research (CASTR'2019)

Siedlce, Poland, September 25 – 29, 2019 Nowadays, such general-purpose computer algebra systems as Mathematica, MatLAB, Maple, Maxima, and etc. enable their users to solve the following important tasks within a uniform framework: symbolic manipulat ...

“14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020.

INFO – MEĐUNARODNI KONGRES O KAMENU   “14th International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone”, Njemačka, 7-12.9.2020. Rok za sažetke 1.7.2019. Više informacija na stranici http://stone2020.uni-goettingen.de/ ...

Your content

Components

Plenty of options and configurations.