Skip to the content

Informacija o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Merime Salčin

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, doktorski studij „Politehnika“

OBJAVLJUJE

Da će kandidatkinja mr. Merima Salčin javno braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj polimernih vlakana na ponašanje greda od lijepljeno lameliranog drveta“. Javna odbrana doktorske disertacije održati će se u subotu, 30. 04. 2022. godine u 11:00 sati, u Sali P101 Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).