Skip to the content

Savjetovanje na temu "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja"

Jedanaesto međunarodno Savetovanje "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" koje organizuje Savez građevinskih inženjera Srbije održati će se od 19. do 21. juna 2019. godine na Zlatiboru. U prilogu ćete naći tematske grupe i druge korisne informacije o načinu prijavljivanja i pripreme radova za Savetovanje.
 
Takodje u prilogu možete naći i uputstvo za pripremu radova za Savetovanje. Skrećemo pažnju budućim autorima da je uputstvo za pripremu radova nešto izmenjeno ovog puta, tako da bismo vam olakšali pripremu radova, u prilogu se nalazi i šablon (template) za pripremu radova.
PRILOZI:
 

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).