Skip to the content

GEO-EXPO 2021 - Poziv na objavu stručnih i inaučnih radova

Teme Zbornika radova GEO-EXPO 2021
Naučnici, inžinjeri i stručnjaci imaju priliku da predstave radove i studije slučaja na
sljedeće teme:
o podzemne konstrukcije,
o rudarstvo,
o građevinarstvo i okolišni inženjering,
o klizišta,
o geotehnička istraživanja i monitoring,
o geotehnički hazardi i rizici,
o infrastruktura,
o temeljenje,
o deponije.
Zvanični jezici Zbornika radova GEO-EXPO naučno-stručnog simpozijuma su
bosanski, hrvatski, srpski i engleski.

Doktorski studij

"Politehnika"

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika).